הידור מצוה

הידור מצוה

Recently I was introduced to a Jewish religious concept called “hiddur mitzvah” or הידור מצוה. I was immediately intrigued when the meaning of the phrase was explained...

Read More